Reklamace

Před odesláním zboží na reklamaci přiložte reklamační protokol s popisem vady, děkujeme.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL.DOC

 V případě reklamace prosím postupujte dle návodu:

 1. Stáhněte a vyplňte reklamační formulář, kde popíšete vadu, kterou Vaše zařízení vykazuje. Vyplněný reklamační formulář přiložte společně s prodejním dokladem do zásilky. Prosím pamatujte, že bez platného prodejního dokladu (faktury) nelze zboží reklamovat.

 2. V případě reklamace jakéhokoliv zařízení od Applu postupujte dle následujících pokynů. Před odesláním se odhlaste z funkce Find my iPhone (iCloud) a zrušte kódový zámek obrazovky, popřípadě připište kód do reklamačního formuláře. V opačném případě riskujete zdlouhavé vyřízení reklamace, popřípadě zamítnutí (Apple zařízení s aktivní službou Find My iPhone nejsou servisovány jak námi, tak autorizovanými servisy). Zařízení doporučujeme před odesláním na reklamaci zálohovat. Za ztrátu dat v případě přehrání softwaru či obnově systému iOS neručíme.

 3. Mobilní telefon pošlete spolu s řádně vyplněným reklamačním listem na:

  Skvělej-Mobil

  Luční 48

  747 22 Dolní Benešov, Zábřeh

 

Jak vypnout službu Find my iPhone na dálku?

 • přihlaste se na www.icloud.com/find pomocí svého Apple ID
 • klikněte na ikonu Najít iPhone
 • klikněte na Všechna zařízení
 • vyberete zařízení, které chcete odstranit
 • klikněte na Odstranit z účtu

Toto je jediný způsob, jak službu deaktivovat vzdáleně, bez nutnosti osobní přítomnosti.

 1. Záruční doba na mobilní zařízení je posuzována podle platného originálního záručního listu, potvrzeného datem prodeje mobilního zařízení, razítkem a podpisem prodejce. Záruční doba se automaticky prodlužuje o potvrzenou dobu prováděných záručních oprav v autorizovaných servisech.

 2. Záruční doba automaticky zaniká v těchto případech:

  • Pokud mobilní zařízení vykazuje stopy mechanického poškození.
  • Pokud není mobilní zařízení funkční v důsledku neodborně či chybně provedené instalace, nebo opravy.
  • Pokud bylo mobilní zařízení používáno v rozporu s návodem k obsluze.
  • Pokud byl do mobilního zařízení proveden neodborný zásah.
  • Pokud byla funkční vada přístroje způsobena vniknutím cizích látek do přístroje.
  • Pokud bylo zařízení poškozeno vlivem neodvratné události (živelná pohroma).
  • Pokud závada mobilního zařízení vznikla špatným skladováním mimo předepsané rozmezí teplot, či v jinak nevhodném prostředí.

   

 3. Servisní úkony, na které se záruční doba mobilního zařízení nevztahuje:

  • Speciální úpravy mobilního zařízení proti zakoupené verzi (úpravy vzhledu).
  • Odblokování bezpečnostního kódu.

   

 4. Pokud bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, hradí náklady na opravu majitel zařízení.

 5. U pozáručních oprav na provedenou opravu a použité náhradní díly poskytujeme záruku v délce 6ti měsíců od data ukončení opravy.

 6. V případě, že nebude shledána závada v SW není možno update SW považovat za opravu ve smyslu Občanského zákoníku.

 7. Případné odstoupení od kupní smlouvy z důvodu zákonného nároku možno uplatnit pouze u prodejce.

 8. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 9. Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady a dle technologického postupu předepsaného výrobcem.

 10. Nabízené přístroje jsou vždy v původním originálním stavu. Pokud je v přístroji měněný díl, vždy je to uvedeno v popisu nabídky, na tento díl se záruka neztahuje (v takovém případě píše přístroj v nastavení "Neznámý díl").
 11. U použitého zboží se záruka vztahuje pouze na přístroj, nevztahuje se na baterii a příslušenství.